top of page
יוגה באזור כרמיאל
קישורים מומלצים
קורס מורים ליוגה וליוגה תרפיה בהנחיית – שגיא יערי ועידו נוימן
שיתקיים בסטודיו בכרמיאל.
 
 
הסטודיו נמצא באזור שקט צמוד לוואדי גדול וטבעי ומשקיף עליו.התכנית מיועדת למתרגלים ולמורים ליוגה המעוניינים להתנסות בחוויה עמוקה ורחבה של היוגה, לבסס את הבנתם וידיעתם ולהעביר את היוגה לאחרים.
 
התכנית מיועדת לתלמידים ולמדריכי יוגה השואפים להתנסות בחוויה עמוקה ורחבה של היוגה ולרכוש הכשרה להוראה בנתיב היוגה. ההתמחות בתחום היוגה תרפיה מציידת אותנו בכלים נוספים לטפל בעצמנו ובאחרים.
סדנאות מבוא – ללא תשלום - יתקיימו (נא לתאם הגעה מראש) בימי ששי  4/9/2015
וב- 9/10/2015. בשעת 10:00
bottom of page